ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİ MAAŞLARINDAKİ YAN ÖDEME TUTARLARINI KONTROL EDEBİLİR

02 Aralık 2018 11:18 | 420 kez okundu

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİ MAAŞLARINDAKİ YAN ÖDEME TUTARLARINI KONTROL EDEBİLİR

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİ MAAŞLARINDAKİ YAN ÖDEME TUTARLARINI

KONTROL EDEBİLİR

17/04/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının I Sayılı Cetvelde , (D) Eğitim ve Öğretim Hizmetleri bölümünde öğretmene toplamda 750 yan ödeme puanı verilirken;özel eğitim öğretmenine 1100 yan ödeme puanı verilmektedir.Maaş bordrolarındaki yan ödeme tutarı   (yan ödeme puanı x yan ödeme katsayısı) formülü ile bulunmaktadır.Kimi özel eğitim öğretmenlerinin bordrolarındaki yan ödeme tutarı eksik hesaplanmıştır.Yıllara göre özel eğitim öğretmeninin maaş bordrosundaki olması gereken yan ödeme tutarı aşağıda hesaplanmıştır.Yan ödeme tutarları eksik olan özel eğitim öğretmenleri dilekçe ile fark tutarlarını talep edebilirler.Dilekçe örneği  https://www.facebook.com/Lider-E%C4%9Fitimci-Yazarlar-Derne%C4%9Fi-1755751911105571/ adresinde yayınlanacaktır.

 

17 Nisan 2006’dan    itibaren her ay  yan ödeme= 1100x0,01353=14,88 TL

 1 Temmuz 2006’dan itibaren her ay  yan ödeme=1100x0,014192=15,61 TL

 1 Ocak 2007’den       itibaren her ay  yan ödeme=1100x0,0149= 16,39 TL

 1 Temmuz 2007’den itibaren her ay   yan ödeme=1100x0,01533= 16,86 TL

 1 Ocak 2008’den       itibaren her ay   yan ödeme=1100x0,01569= 17,26 TL

 1 Temmuz 2008’den itibaren  her ay  yan ödeme=1100x0,016313= 17,94 TL

 1 Ocak 2009’dan       itibaren  her ay  yan ödeme=1100x0,016965= 18,66 TL

 1 Temmuz 2009’dan itibaren  her ay  yan  ödeme=1100x0,01773= 19,5 TL

 1 Ocak 2010’dan       itibaren  her ay yan ödeme=1100x0,01819= 20 TL

 1 Temmuz 2010’dan  itibaren her ay yan ödeme=1100x0,018843= 20,73 TL

 1 Ocak 2011’den        itibaren her ay yan ödeme=1100x0,019638= 21,6 TL

 1 Temmuz 2011’den  itibaren her ay yan ödeme=1100x0,02044= 22,48 TL

 1 Ocak 2012’den        itibaren  her ay yan ödeme=1100x0,021827= 24 TL

 1 Temmuz 2012’den   itibaren  her ay yan ödeme=1100x0,0227= 24,97 TL

 1 Ocak 2013’ten          itibaren  her ay yan ödeme=1100x0,0234128= 25,75 TL

 1 Temmuz 2013’ten    itibaren  her ay  yan ödeme=1100x0,02435= 26,79 TL

 1 Ocak 2014’ten itibaren yılın tamamı her ay yan ödeme=1100x0,024416= 26,86 TL

 1 Ocak 2015’ten          itibaren her  ay  yan ödeme=1100x0,025149= 27,66 TL

 1 Temmuz 2015’ten    itibaren   her ay  yan ödeme=1100x0,026347= 28,98 TL

 1 Ocak 2016’dan         itibaren  her ay  yan ödeme=1100x0,028165= 30,98 TL

 1 Temmuz 2016’dan   itibaren     her ay  yan ödeme=1100x0,029574= 32,53 TL

 1 Ocak 2017’den        itibaren  her ay yan ödeme=1100x0,030462= 33,51 TL

 1 Temmuz 2017’den  itibaren  her ay  yan ödeme=1100x0,03257= 35,83 TL

 1 Ocak 2018’den   itibaren her ay yan ödeme=1100x0,034424=37,87 TL

 1 Temmuz 2018’den itibaren yan ödeme tutarı=1100x0,037402=41,14 TL

 

Serdar Tekin

Lider Eğitimci Yazarlar Derneği