ÇOCUĞUM ÖDEVİNİ YAP!

18 Ağustos 2017 21:56 | 792 kez okundu

ÇOCUĞUM ÖDEVİNİ YAP!

                                         Çocuğum Ödevini Yap!

        Okul her şeyden önce çocuklarımız için ikinci bir yuva ,yaşama hazırlamada önemli bir tecrübe alanıdır.İlk arkadaşlıklar,ilk dostluklar,ilk heyecanlar hep okulda başlar.Okul sosyal bir örgüttür. Girdisi ve çıktısı insandır. Girdiyi çevreden alır, belirli bir eğitim sürecinden sonra ürünü çıktı olarak tekrar çevreye verir. Bu yüzden çevreyle sıkı bir ilişki içindedir.Çevreyi etkiler ve çevreden etkilenir.Devletimizin eğitim alanında son yıllarda yapmış olduğu yatırımlar ile imkan açısından kırsal alandaki okullar ile şehir okulları arasında ki makas daralmış nispeten eğitimde fırsat eşitliği sağlanmıştır.Artık en ücra köy okullarında bile öğretmen eksiği ve materyal eksiği bulunmamaktadır.

           Okullarımızın yeni bir eğitim öğretim yılına hazırlandığı şu günlerde çocuklarını okullara kayıt ettiren veliler öğretmen seçmekte ya da istedikleri öğretmenlerin şubelerine çocuklarını verebilmek için değişik yollara başvurmaktadırlar.Elbette bir insanın en değerli varlığı olan çocuğunun en iyi eğitimi alması en doğal hakkıdır.Bir insanın hayatta başına gelebilecek en büyük mucizenin de eğitim hayatının başlarında iyi bir öğretmene rastlamasıdır sözüne de aynen katılıyorum.Çevremizde de çoktur bunun örnekleri,başarısız veya yetersiz bir öğretmenin sınıfına  düşerek heba olup gitmiş onlarca öğrenci de vardır.Peki çocuğumuz için en iyi öğretmeni ararken veli olarak da kendimize düşen görevleri yerine getirebiliyor muyuz?Aytaç Açıkalın Hoca bu sorunu şöyle dile getirmektedir. ''Türk eğitim sisteminde; eğitim-öğretimin niteliğini önemli ölçüde düşürücü etkenlerden biri çocuğun hayata hazırlanmasında birinci derecede role ve öneme sahip iki unsur olan okul ile aile arasında iş birliğinin yeterince kurulamayışıdır.''Gerçekten eğitim sistemimizde bu durum hala bir tehdit unsurudur.Okul -Aile işbirliği hala tam anlamıyla kurulamamıştır.Öğrencisini okula kayıt ettirdikten sonra bir daha okulun kapısını açmayan bir çok veli vardır.Okullarımızda öğrencilerin bir kısmı okula yeterince beslenmeden, sağlık sorunları, güvenlik ve sevgi gibi temel gereksinimleri karşılanmamış olarak gelmektedirler.Bu sorunların çözümü için ise aile ile okulun işbirliği yapması mecburiyettir.Berger'e göre öğrencinin okuldaki gelişimi ailenin eğitime verdiği önem ile ilişkilidir. Aile-okul iş birliğinin iki avantajı vardır: Birincisi, ailenin okula ve öğrenciye gösterdiği ilgi, motivasyonu sağlar. İkincisi ise, okulun yapısını, değerlerini ve standartlarını tanıyan aileler çocuklarını daha iyi yönlendirebilirler .Eğitimde bir olgu vardır eğer bir öğrenci başarılı bir eğitim hayatı geçirmesi isteniyorsa mutlaka veli-öğretmen-öğrenci işbirliğinin sağlanması bir prensip ,yazılı olmayan bir kuraldır.Velilerimiz öğrencilerini okula kayıt ettirdikten sonra kendi üzerlerine düşen görevleri maalesef yerine getirememektedir ve yine maalesef ülkemizde velinin eğitime katkısı ''çocuğum ödevini yap'' dan öteye geçememektedir.Çocuğunun eğitim sürecini takip eden,geri dönüt alan,sorunları bertaraf etmek için okul ile işbirliği yapan bilinçli velilerin öğrencileri ise süreç içerisinde başarılı olarak fark yaratmaktadır.

 

                                                                                                                                              Hasan ŞAYIK

                                                                                                          Eğitim Yöneticisi