BALIKESİR'İN BENGİSİ- Eğitimci Yazar Hasan Şayık

07 Kasım 2017 23:34 | 1823 kez okundu

   BALIKESİR'İN BENGİSİ- Eğitimci Yazar Hasan Şayık

                                       

 

       Bengi Balıkesir'e özgü bir zeybek oyunudur.Kendine has bir oynanış tarzı olan geniş halkalar halinde, davul ve zurnanın özel bir havasıyla oynanır. Bengi’nin bir savaş sonu kutlaması oyunu olduğu da söylenmektedir.Bengi Balıkesir iline ait ve günümüze kadar gelen kültürel bir figürdür.

      Aynı isim ile Balıkesir ilindeki tüm okullarda yaklaşık 8-10 aydan beri Vali Ersin YAZICI Beyefendi himayelerinde bir proje uygulanmaktadır.Her türden paydaşın katkı sağladığı, iyi bir hazırlık devresinden sonra uygulamaya konulan,açılımı Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme  (BENGİ) Projesi olan bu proje; öğrenciyi odak noktasına alarak milli,manevi değerlere bağlı,kendisi ve çevresiyle barışık,insanları ve doğayı seven,teknolojiyi üst seviyelerde kullanarak akademik başarıda artış gösteren öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.Projenin içeriğine bakınca akademik başarı,değerler eğitimi,sosyal-kültürel,sanatsal,sportif faaliyetler ve okul-aile-toplum çalışmaları ile ilgili dört ayrı alanda faaliyetler planlanıp interaktif bir modüle girilerek süresince uygulanmaktadır.Proje uygulandığı günden bu yana okulları dinamik bir yapıya büründürmüş,yapısı,içeriği,hazırlanışı,izlenebilir ve interaktif oluşu itibarıyla bilinen gibi görünse de aslında yenilikçi bir proje olup farklı illerde uygulanan (İLBAP,ADAP gibi) projelerden ayrılmaktadır.Benginin en önemli esaslarından biri her türdeki okul önce kendi performansını ortaya çıkarıp,kendi fotoğrafını çekip sonra kısa ve uzun vadeli hedefler oluşturarak bu hedeflere ulaşmaya çalışmasıdır.Yine projenin en önemli hedeflerinden biride öğrencilere okuma sevgisi kazandırmak olduğundan okullarda sürekli kitap okuma saatleri düzenleniyor,okullara kariyer sahibi örnek rol model kişiler davet edilerek öğrenciler ile birlikte kitap okuması sağlanıyor.Bu örnek kişiler öğrencilere kendi başarı hikayelerini anlatıyor.Her okul kendi imkanları nispetinde sosyal ve kültürel etkinlikler planlıyor ve düzenliyor.Özellikle kırsal bölgelerdeki öğrenciler bu etkinlikler ile  dar bir çevre içerisinde kısıtlı bir sosyal algı ve hayal gücüyle yaşamaya mahkum kalmıyor,ilgi alanlarını,hayatlarını ve bakış açılarını unutulmaz anılar ile zenginleştirerek hayal dünyalarını genişletiyor.Öğrenciler sosyal etkinliklerin kişiye sağladığı -belki de insanın hayatta kazanabileceği en önemli beceri olan- özgüveni kazanmaktalar.Bengi kapsamında öğrencilerin gerek akademik gerekse sosyal kültürel etkinliklerdeki en küçük başarıları bile ödüllendiriliyor.Böylece bir çocuğun bir kere bir şeyi başardı mı ve başarısı taçlandırıldı mı kendi başarı hikayesini oluşturarak gerisini de hayat boyu getirmesi hedefleniyor.Eğitim sistemimizde hala bir tehdit unsuru olan Okul -Aile işbirliğinin tam anlamıyla kurulamayışı da bu proje ile nispeten bertaraf edilmektedir.Çünkü aileler farklı etkinlikler ile okullara çekilerek okul etkilediği çevrenin merkezine doğru konumlanmaktadır.

         Balıkesir ilinde tüm okullarda uygulanan bu proje mutlaka Milli Eğitim Bakanlığının ilgili birimlerinin de dikkatini çekiyordur.Kanaatimce sonuçları itibarıyla tüm eğitim göstergelerinde Balıkesir iline kısa ve uzun vadede eşik atlatacağına inanıyorum.Benginin okullardaki sinerjisi arttıkça;uygulanan okullarda güçlü bir kurum kültürünün gelişmesine de katkı sağlayacak,paydaşlarına aidiyet duygusu kazandıracaktır.Belki de Bengi önümüzdeki yıllarda diğer illerimize de model olacaktır.                                        

                                                                                                                                

                                                                                                                                  Hasan ŞAYIK

                                                                                                                      Eğitimci Yazar