1. OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI DUYURUSU

01 Aralık 2017 01:01 | 634 kez okundu

1. OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI DUYURUSU

DUYURU

 

Lider Eğitimci Yazarlar Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda belirtilen tarih ve saatte Dernek Merkezinde yapılacaktır. Tüm üyelerimizin katılması önemle rica olunur.

 

Toplantı Tarih ve Saati: 7 Ocak  2018 Pazar  günü saat 14.00

 

Toplantı Yeri: Veli Baba Mah. Barboros Hayrettin Paşa Cad. Nimet Sok.No:1 Daire:2 Pendik/İstanbul İSTANBUL

 

Not: İlk toplantıda üye sayısının çoğunluğu sağlanamaması durumunda ikinci toplantı aynı yer ve saate 21 Ocak 2018 tarihinde yapılacaktır.

 

GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ:

 

1.Toplantıyı yönetecek Divan Kurulunun seçimi

 

2.Dernek organlarının seçilmesi,

 

3.Genel Kurulda Seçilen Yönetim kurulunca hazırlanmış olan 3 (üç) yıllık tahmini bütçenin görüşülüp karara bağlanması

 

4.Toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konu varsa gündeme alınması ve görüşülmesi

 

 

AÇIKLAMA:

 

1.Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Vekaletle oy kullanılamaz.

 

2.Seçime ayrı ayrı yönetim kurulu ve denetim kurulu listeleri halinde girilir. Yönetim kurulu, başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman, bir üye ve aynı sayıda yedek üyeden oluşur.

 

3.Denetim Kurulu ise bir başkan ve iki üye ile üç yedek üyeden oluşur.

 

4.Oylamalar açık oyla listeler için yapılır.

 

5.Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır.

 

 

MESAJ METNİ

 

Lider Eğitimci Yazarlar Derneğinin Olağan Genel Kurul Toplantısı 7 Ocak  2018 Pazar  günü saat 14.00’de Dernek Merkezinde yapılacaktır. Çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise aynı yer ve saate 21 Ocak 2018 tarihinde yapılacaktır. Tüm üyelerimize ilanen duyurulur. (YÖNETİM KURULU)